DĖL BENDRŲJŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJŲ IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

DĖL BENDRŲJŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJŲ IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Duomenų valdytojas Nr. 1 UAB „SUVO“, juridinio asmens kodas 305006907, PVM mokėtojo kodas LT100012187313, Savanorių pr. 174A-6, LT-03153 Vilnius, tel. +370 673 00711 , el.p. [email protected]

Duomenų valdytojas Nr. 2 MB „NERUDIS“, juridinio asmens kodas 305250797, Garažų g. 6, Utena, LT-28139  tel. +370 675 53525, el. p [email protected]

vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), susitarė dėl bendro asmens duomenų valdymo siekiant užtikrinti tinkamą paslaugos teikimą.

BENDRAS DUOMENŲ VALDYMO TIKSLAS: automobilių antikorozinio purškimo pagal SUVO technologiją  paslaugų teikimas, tame tarpe ir paslaugų kokybės kontrolės klausimai.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

3. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:

3.1. Asmens duomenys susiję su šiomis duomenų kategorijomis: klientų gaunančių automobilio antikorozinio padengimo paslaugą  (vardas, pavardė, telefono numeris, automobilio valstybini numeris, automobilio modelis markė).

3.2 Perduodamų duomenų tvarkymo tikslas: tarp įmonių pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl SUVO sistemos plėtojimo Lietuvos rinkoje.

DUOMENŲ VALDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4. Užtikrinti, kad vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 24 straipsniu, asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679, kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Europos Sąjungos ar jos valstybės narės  teisės aktų ir šios Sutarties;

5. Priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių;

6. Užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas, kurį duomenų valdytojams pavesta atlikti, turėtų teisinį pagrindą.

7. Tvarkyti asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo pateiktus dokumentais įformintus nurodymus, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal Europos Sąjungos ar jos valstybės narės teisės aktus, kurie yra taikomi duomenų tvarkytojui. Duomenų valdytojai taip pat gali pateikti tolesnius nurodymus viso asmens duomenų tvarkymo metu, tačiau tokie su Sutartimi  susiję nurodymai visada turi būti pagrįsti dokumentais.

8. Nedelsiant informuoti duomenų valdytoją, jei duomenų valdytojo nurodymai, duomenų tvarkytojo nuomone, prieštarauja Reglamentui (ES) 2016/679 arba kitiems asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems Europos Sąjungos ar jos valstybių narių teisės aktams.

9. Duomenų valdytojai prieigą prie duomenų valdytojo vardu tvarkomų asmens duomenų suteikia tik tiems asmenims, kuriems vadovauja duomenų tvarkytojas, ir kurie yra įpareigoti laikytis konfidencialumo arba kuriems taikoma teisinė konfidencialumo pareiga, ir tik tuo atveju, jei jiems būtina su jais susipažinti. Vadovaujantis šia peržiūra, tokia prieiga prie asmens duomenų panaikinama, jei tokia prieiga nebereikalinga, todėl asmens duomenys nebegalės būti prieinami tiems asmenims. Pasikeitus asmens, kurie tvarko asmens duomenis, jų prieigos teisės prie Duomenų valdytojo asmens duomenų panaikinamos ne vėliau nei paskutinę jo darbo su jam patikėtais duomenų valdytojo asmens duomenimis dieną, o tuo atveju jei nutrūksta duomenų tvarkytojo darbuotojo darbo santykiai – ne vėliau nei paskutinę jo darbo dieną.

Kaip su mumis susisiekti?

Visą informaciją susijusią su duomenų tvarkymu galite gauti žemiau  nurodytais kontaktais:

UAB „SUVO“, juridinio asmens kodas 305006907,  Savanorių pr. 174A-6, LT-03153 Vilnius, tel. +370 673 00711 , el.p. [email protected]

MB „NERUDIS“, juridinio asmens kodas 305250797, Garažų g. 6, Utena, LT-28139  tel. +370 675 53525, el. p. [email protected]

 

 

Tapkite mūsų partneriais Baltijos šalyse
Plečiame savo veiklą Lietuvoje bei visame Baltijos šalių regione, todėl ieškome partnerių. Jeigu tai Jūs - susisiekite.
Kiek kainuoja antikorozinis padengimas?
Antikorozinio padengimo paslaugos kaina skiriasi priklausomai nuo SUVO centro. Paslaugos kainos teiraukitės artimiausiame SUVO centre. Mes garantuojame antikorozinį jūsų automobilio padengimą gera kaina, profesionalų dėmesį ir ilgalaikius rezultatus.
Mes visada pasiruoše pasiūlyti Jums optimaliausią variantą ir suteikti garantiją!
Sekite mus ”Facebook”
Mūsų paskyroje rasite informaciją apie teikiamas paslaugas, pasidalinsime geriausiais pasiūlymais, reklamomis, bei naudingais patarimais kaip apsaugoti savo automobilį nuo rūdžių.
Eco logo
Warranty logo
Denmark flag
Šeimos kortelė