Prekės
Padengimas bronza
Bronzinis pigmentas, lengvas, tiksotropinis, vaško / aliejaus / bitumo pagrindas nuo rūdžių. Bronzinis padengimas palieka patvarų, prisitaikantį ir į odą panašų paviršių.
Naudojimas: Naudojamas apačioje, ratų arkoms, važiuoklės rėmuose ir vietose, kur būna didelis susidėvėjimas. Prieš naudojimą visada plonu sluoksniu gruntuokite SUVO antikoroziniu produktu.
Instrukcijos: Purškite žemo slėgio purkštuvu, aukšto slėgio sistema arba padenkite su šepečiu. Prieš dengiant paviršių, paviršius turi būti sausas, be dulkių ir purvo.
Sudėtyje yra: Oksiduotas bitumas, pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis.
Saugos instrukcijos: Degus skystis ir garai. (H22 6) Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. (H336) Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą. (EUH066) Sudėtyje yra naftos sulfo rūgšties, kalcio druskų. Gali sukelti alerginę reakciją. (EUH208) Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Nerūkyti. (P210)
Įkvėpus: Nuveskite asmenį į gryną orą ir įsitikinkite, kad jo kvėpavimas palengvėjo. Jei pasireiškia diskomfortas, kreipkitęs į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar į gydytoją. (P304+340+312) Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje, sandariai uždarytą. (P403+P233) VOC kiekis: 310,4 g/l VOC ES riba (B kategorija / specialus laikas): 840 g/l.
SUVO 216
SUVO 216 yra nelašelinis rūdžių apsaugos produktas su lengvu bronzos pigmentu.
Naudojimas: Produktas turi būti naudojamas po pagrindo ratų arkose, prieš dengiant kitą sluoksnį.
Savybės: Produkto antikorozinės savybės ir prasiskverbimo galimybė yra puikus pagrindas dėti kitam sluoksniui.
Instrukcijos: Naudokite tinkamą kiekį produkto aukšto slėgio įranga.
Pastaba: SUVO 216 neturėtų būti naudojamas rūdijančiose vietose, prieš tai nenaudojant specialaus RUST STOP 150. Jaunuoliai iki 18 metų neturėtų naudoti ar įsigyti gaminio komerciniu pagrindu (Darbo inspekcijos vykdomasis potvarkis dėl jaunimo darbo).
Sudėtyje yra: Pirminis benzinas (nafta), sunkusis hidrintas, angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai. Degus skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą. Laikyti atokiau nuo karščio, kartų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Nerūkyti. Naudoti apsaugines pirštines.
Prarijus: Nedelsiant skambinkite Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui ar gydytojui. Nesistenkite sukelti vėmimo.
Įkvėpus: Nuveskite asmenį į gryną orą ir įsitikinkite, kad jo kvėpavimas palengvėjo. VOC-MAX: 400 g/l, VOC riba (B/e (OB)): 840 g/l Kodo Nr. (1993): 2-1.
RUST STOP 80
Plonas, šviesiai rudas, įsiskverbiantis aliejus/vaško pagrindu veikiantis produktas, pasižymintis aukštu efektyvių rūdžių inhibitorių kiekiu, o tai reiškia, kad RUST STOP 80 gali apsaugoti nuo rūdžių ir sustabdyti pradinius rūdžių pakenkimus. RUST STOP 80 pasižymi didele skverbties ir drėgmės prasiskverbimo savybėmis, palikdamos vaško / riebalinį paviršių.
Naudojimas: Rust Stop 80 ypač tinka ertmėms, apačioje, plokščių rinkiniams ir anksčiau panaudotų gaminių apdailai. Visų rūšių metalinių paviršių, kurie turi būti apsaugoti nuo rūdžių, apsaugai.
Instrukcijos: Purškite žemo arba aukšto slėgio sistemomis. Prieš dengiant paviršių, paviršius turi būti sausas, be dulkių ir purvo. Apdorojant ertmes, geriausias rezultatas pasiekiamas oro maišymo sistemomis. Norint pasiekti geriausią įsiskverbimą į jungtis ir plyšius, temp. neturi būti mažesnė nei +15 °C
Sudėtyje yra: Mineralinė alyva, pirminis benzinas (nafta), sunkusis hidrintas.
Saugos instrukcijos: Degus skystis ir garai. (H226) Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. (H336) Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą. (EUH066) Sudėtyje yra naftos sulfo rūgšties, kalcio druskų. Gali sukelti alerginę reakciją. (EUH208) Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Nerūkyti. (P210)
Įkvėpus: Nuveskite asmenį į gryną orą ir įsitikinkite, kad jo kvėpavimas palengvėjo. Jei pasireiškia diskomfortas, kreipkitės į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytoją. Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje, sandariai uždarytą. (P403+P233) VOC kiekis: 321,9 g/l VOC ES riba (B kategorija / specialus laikas): 840 g/l.
RUST STOP 150
Plonas, šviesiai rudas, įsiskverbiantis aliejus/vaško pagrindu veikiantis produktas, pasižymintis aukštu efektyvių rūdžių inhibitorių kiekiu, o tai reiškia, kad RUST STOP 150 gali apsaugoti nuo rūdžių ir sustabdyti pradinius rūdžių pakenkimus. RUST STOP 150 pasižymi didele skverbties ir drėgmės prasiskverbimo savybėmis, palikdamos vaško / riebalinį paviršių.
Naudojimas: Rust Stop 150 ypač tinka ertmėms, apačioje, plokščių rinkiniams ir anksčiau panaudotų gaminių apdailai. Visų rūšių metalinių paviršių, kurie turi būti apsaugoti nuo rūdžių, apsaugai.
Instrukcijos: Purškite žemo arba aukšto slėgio sistemomis. Prieš dengiant paviršių, paviršius turi būti sausas, be dulkių ir purvo. Apdorojant ertmes, geriausias rezultatas pasiekiamas oro maišymo sistemomis. Norint pasiekti geriausią įsiskverbimą į jungtis ir plyšius, temp. neturi būti mažesnė nei +15 °C
Sudėtyje yra: Mineralinė alyva, pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis.
Saugos instrukcijos: Degus skystis ir garai. (H226) Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. (H336) Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą. (EUH066) Sudėtyje yra naftos sulfo rūgšties, kalcio druskų. Gali sukelti alerginę reakciją. (EUH208) Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Nerūkyti. (P210)
Įkvėpus: Nuveskite asmenį į gryną orą ir įsitikinkite, kad jo kvėpavimas palengvėjo. Jei pasireiškia diskomfortas, kreipkitės į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytoją. Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje, sandariai uždarytą. (P403+P233) VOC kiekis: 321,9 g/l VOC ES riba (B kategorija / specialus laikas): 840 g/l.
Tapkite mūsų partneriais Baltijos šalyse
Plečiame savo veiklą Lietuvoje bei visame Baltijos šalių regione, todėl ieškome partnerių. Jeigu tai Jūs - susisiekite.
Kiek kainuoja antikorozinis padengimas?
Antikorozinio padengimo paslaugos kaina skiriasi priklausomai nuo SUVO centro. Paslaugos kainos teiraukitės artimiausiame SUVO centre. Mes garantuojame antikorozinį jūsų automobilio padengimą gera kaina, profesionalų dėmesį ir ilgalaikius rezultatus.
Mes visada pasiruoše pasiūlyti Jums optimaliausią variantą ir suteikti garantiją!
Sekite mus ”Facebook”
Mūsų paskyroje rasite informaciją apie teikiamas paslaugas, pasidalinsime geriausiais pasiūlymais, reklamomis, bei naudingais patarimais kaip apsaugoti savo automobilį nuo rūdžių.
Eco logo
Warranty logo
Denmark flag
Šeimos kortelė